Bliv træner

 
Har du lyst til at være med i træner staben i vores bold afdeling, så læs nedenstående for at se, om du kan identificere dig med vore tanker om en god træner.
 

Træning

 • Du skal være et godt eksempel, altid komme til tiden og overholde aftaler.
 • Du skal komme forberedt, omklædt og være veloplagt.
 • Du skal kunne give konstruktiv kritik og vejlede den enkelte spiller.

Nuværende spillere

 • Du skal vise interesse for alle og behandle dem som individualister.
 • Du skal vise tillid, åbenhed og ærlighed.
 • Du skal behandle spillerne med gensidig respekt.
 • Du skal kunne motivere dem til at udvikle sig.
 • Du skal skabe et behageligt og trygt miljø omkring holdet/afdelingen.
 • Du skal stille positive krav og udfordringer.

Nye spillere

 • Du skal få nye spillere til at føle sig velkomne.
 • Du præsenterer dig selv og spillerne.
 • Det er vigtigt, at du er opmærksom - måske endda give særbehandling de første gange.
 • Det forventes at du kan fortælle om klubben og afdelingen.
 • Du skal orientere dem omkring indmeldelse og betaling.

Forældre

 • Det forventes, at du præsenterer dig selv, så alle ved, hvem du er.
 • Du skal informere dem omkring deres rolle ved kampe og træning.
 • Det er en god idé at inddrage dem i arbejdet omkring holdet/afdelingen.
 • Det er vigtigt, at du orienterer omkring kørsels- og vaskeordningen.

Kampe

 • Du skal sørge for at alle er informeret om tidspunkt og kørsel.
 • Du skal sørge for, at alle praktiske ting er i orden.
 • Du skal respektere modstandere og dommere. Husk at du repræsenterer klubben.
 • Det forventes at du viser engagement, glæde og sejrsvilje på sportslig vis.
 • Du skal lære spillerne ydmyghed trods succes og tolerance overfor andre.

Klubben

 • Det forventes, at du er loyal overfor klubben.
 • At du holder dig orienteret om de ting, som foregår.
 • At du kender klubbens målsætning og struktur.
 • At du laver PR for klubben.
 • At du deltager i de trænermøder, som arrangeres af klubben
 • og slutteligt at du bakker op og deltager i flest muligt at de sociale arrangementer, som arrangeres i ungdomsafdelingen.

Kontakt en af os i bestyrelsen og få en snak  - vi glæder os til at have dig med.